Radiokomunikační technika vojenská

Výrobcem spojovacích prostředků používaných v Československé armádě v letech 1945 až 1990 byla jak Tesla Pardubice, tak i další podniky v zemích tehdejší RVHP. Při vyřazování ze služby v armádě se část této techniky dostala i mezi radioamatéry.
Následující stránky zobrazují některé z výrobků, s nimiž se naši členové setkali, včetně vyobrazení a dokumentace ve formátu PDF.
Pro přehlednost jsou jednotlivé prostředky rozděleny podle země výroby: