Radiotechnika Teplice

V sedmdesátých a osmdesátých letech byl pro zajištění technického vybavení radioamatérů a především radioklubů zřízen podnik ÚV Svazarmu Radiotechnika, později nazvaný podle hlavního sídla Radiotechnika Teplice. Měl tři pracoviště - v Praze Bráníku, které se specializovalo na výrobu zařízení pro ROB a tehdejší moderní víceboj telegrafistů, jehož vedoucím byl Emil Kubeš OK1AUH. Pracoviště v Hradci Králové, jehož vedoucím byl Kamil Hříbal OK1NG, se specializovalo na výrobu zařízení pro provoz na KV a zpočátku i na VKV pásmech. Třetí pracoviště, které sídlilo v Teplicích na hradě Doubravka a které vedl Artur Vinkler OK1AES, vyrábělo zpočátku především doplňky, ale postupně přebíralo výrobu z Hradce Králové.
Koncem osmdesátých let vytvořil ÚV Svazarmu další podnik AERON Brno s výrobním závodem AVON Gottwaldov (dnešní Zlín). Tento podnik se věnoval výrobě doplňkových zařízení s vysokým podílem číslicové techniky.
Díky takto zajišťovanému technickému vybavení se celá řada radioklubů dostala k potřebné technice, která bez dobrého měřícího zařízení byla jinak nedostupná. Rovněž pro mládež byly výrobky uvedených zařízení velkým přínosem, neboť byly na tehdejší dobu technicky vyhovující a cenově dostupné.
Následující stránky zobrazují některé z výrobků, s nimiž se naši členové setkali, včetně vyobrazení a dokumentace ve formátu PDF.
V současné době kapitola obsahuje informace o těchto zařízeních:

Obsah těchto stránek se průběžně doplňuje.
Poslední aktualizace stránky 24.02.2019 11:17 hod.