Čestní členové radioklubu OK1KMP


Čestné členství je nejvyšší ocenění, které schvaluje členská schůze na návrh výboru radioklubu a uděluje se osobám, které se velmi významně zasloužily o rozvoj radioklubu. Čestný člen má stejná práva jako řádný člen a neplatí žádné příspěvky. Stejným postupem může být čestné členství odňato, jestliže osoba, které bylo toto členství uděleno, závažným způsobem poškozuje zájmy radioklubu.

RNDr. Jan Hekrdle, OK1WA Stanislav Šmidrkal OK1AAH Rudolf Weber OK1VHD Miloslav Jůza OK1DMJ Václav Antoš OK1ARP
RNDr. Jan Hekrdle OK1WA Stanislav Šmidrkal OK1AAH Rudolf Weber OK1VHD Miloslav Jůza OK1DMJ Václav Antoš OK1ARP
Stanislav Blážka OK1MS Jan Huryta OK1MNV Jan Cuc OK1JC
Stanislav Blážka OK1MS Jan Huryta
OK1MNV
Jan Cuc
OK1JC