Stručná klubová historie v datech

 • 21.5.1950 vydána koncese pod značkou OK1OMP. Prvním vedoucím operátorem se stal Jan Hekrdle OK1AXW, OK1WA/MM.
 • 2. až 3.7.1950 se uskutečnil II. ročník VKV Polního dne. Novopačtí radioamatéři vysílali z kóty Kozinec ještě pod značkou Ladislava Hlinského OK1GL na několika pásmech.
 • 1.2.1956 změněna volací značka na OK1KMP. Vedoucím operátorem se po odchodu J. Hekrdleho do Prahy stal Stanislav Šmidrkal OK1AAH.
 • V létě 1965 radioklub pořádal radioamatérský mládežnický tábor v Prachovských skalách pod volací značkou OK5TOL. Z tohoto tábora vzešlo množství mládežnických OL koncesí.
 • V roce 1972 radioklub získal Diplom VKV 100 OK.
 • Radioklub 13.12.1974 změnil QTH na ul. Čsl. armády 470, ZPA Nová Paka.
 • 5.6.1976 se radioklub umístil na II. místě v kat. A (10W) v I. ročníku závodu KV ČS Polní den.
 • 4.6.1977 se radioklub umístil na II. a III. místě ve dvou kategoriích v II. ročníku KV ČS Polní den.
 • 9.6.1979 se radioklub umístil na I. místě v kat. A (10W) ve IV. ročníku KV ČS Polní den.
 • 1.12.1979 náhle zemřel VO Standa Šmidrkal. Radioklub přerušil provoz.
 • 10.12.1979 se novým VO stal Stanislav Blážka OK1MBS (nyní OK1MS). Radioklub obnovuje činnost.
 • 7.6.1980 se radioklub umístil na I. místě v kat. A (10W) v V. ročníku KV ČS Polní den.
 • V červenci 1980 radioklub získal pro svou činnost KV TCVR OTAVA 79, 160M TCVR JIZERA, 2M FM TCVR BOUBÍN a v té době jedno z nejlepších VKV zařízení, které bylo dovezeno do ČSSR - FT 225 RD.
 • 5.6.1982 se radioklub umístil na I. místě v kat. A (10W) v VII. ročníku KV ČS Polní den.
 • 4.6.1983 se radioklub umístil na I. místě v kat. A (10W) v VIII. ročníku KV ČS Polní den.
 • 2.6.1984 se radioklub umístil na I. místě v kat. A (10W) v IX. ročníku KV ČS Polní den.
 • 1.6.1985 se radioklub umístil na I. místě v kat. A (10W) v X. ročníku KV ČS Polní den.
 • V červnu 1985 se členové radioklubu probojovali na republikové Mistrovství ČSR v Radiovém orientačním běhu v Kunžaku a následně v září 1985 i na Mistrovství ČSSR v Ostrém – Čadca na Slovensku.
 • V roce 1985 v krátkovlnné soutěži o Hornický kahan radioklub obsadil III. místo.
 • V roce 1986 na krajských telegrafních přeborech získalo družstvo radioklubu v Litomyšli I. místo a ve Vrchlabí II. místo (kat. E).
 • V roce 1987 na krajském telegrafním přeboru v Litomyšli vybojovalo družstvo radioklubu I. místo.
 • V roce 1987 při Mobilním závodě v rámci Semináře VKV techniky v Hradci Králové zástupci radioklubu získali I. místo.
 • V roce 1988 na krajském telegrafním přeboru v Litomyšli vybojovala družstva radioklubu I. a IV. místo.
 • V roce 1988 při Mobilním závodě v rámci Semináře VKV techniky na Černé Studnici (Jablonec nad Nisou) zástupci radioklubu vybojovali I. místo.
 • 5.6.1991 bylo díky ionosférickému záření (odrazem od polární záře) uskutečněno rekordní spojení ze stálého stanoviště v ZPA na pásmu 144 MHz se stanicí GW4VEW na vzdálenost 1403 km.
 • 28.8.1991 se stal novým vedoucím operátorem Jan Huryta OK1MNV.
 • 30.6.1994 se stal novým vedoucím operátorem Petr Knap OK1AKI a radioklub změnil QTH na ul. Achátová 1810, AZ – Servis.

POKRAČOVÁNÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNCE

   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA