Historie radioklubu OK1OMP – OK1KMP


Jak to vlastně začalo – padesátá léta

Pravděpodobně někdy v roce 1949 se dali dohromady dva konstruktéři tehdejší Metry Nová Paka (později ZPA Nová Paka). Byli to Jan Hekrdle OK1AXW a Stanislav Šmidrkal OK1AAH a ještě pod hlavičkou ČAV začali připravovat vznik jednoho z prvních radioklubů v Podkrkonoší. Jmenovaní svými znalostmi a oblíbeností v pracovním kolektivu dokázali velice brzy kolem sebe vytvořit okruh dalších zájemců o radiotechniku a amatérské vysílání. Byli to zejména Ing. Jaromír Král, Rudolf Weber OK1VHD, Jan Kuřík a další. Začalo se velmi skromně s výukou příjmu a vysílání morse, Q-kódů a zkratek. S ohledem na absenci prostor výuka probíhala po pracovní době na pracovišti. Výuky se účastnilo i několik žen.
Postupně se kolektiv ustálil natolik, že začátkem roku 1950 vznikl radioklub, nyní již pod "záštitou" ROH, který 21. května 1950 obdržel koncesní listinu s volacím znakem OK1OMP. Vedoucím operátorem byl jmenován Jan Hekrdle OK1AXW. Rozvoj další činnosti byl dlouho limitován absencí klubových prostor. I přes tyto potíže dobře stmelený kolektiv pokračoval v činnosti. Byla získána různá inkurantní zařízení na KV a VKV, která byla upravena pro radioamatérský povoz.
V těchto letech radioklub postupně "objevoval" vhodné kopce pro vysílání na Novopacku. Byl to hřeben mezi "Grafkovým a Zamlarovým" hájkem, Husův a Poštmistrův kopec, hrad Kumburk, Brdský hřbitov, Krkonošská vyhlídka u Arnoštova, Masarykova rozhledna v Hořicích, osvědčený Kozinec a další. Již v této době byl ještě jako školák členem klubu pozdější VO ZMS Standa Blážka OK1MBS.


Výstavba antén na stanovišti u hájku – Ruda OK1VHD a Jarka Král

Pokusné vysílání na stanovišti U hájku - Jarka Král

   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA